over NSGK

Kinderen en jongeren met een handicap zullen altijd te maken hebben met hun beperking. Maar dat hoeft hen niet te beletten om een volwaardig leven te leiden, net als andere kinderen. Dingen die moeilijker gaan, anders moeten, daar zijn oplossingen voor. Dat is waar NSGK zich voor inzet.

NSGK steunt projecten die de ontwikkeling van kinderen met een handicap stimuleren, zodat ze kunnen opgroeien tot zo zelfstandig mogelijke volwassenen. Volwassenen die door hun capaciteiten en talenten te benutten een eigen, unieke rol in de maatschappij kunnen vervullen, op de manier die ze zelf willen. Daarnaast steunen we het gezin en de directe omgeving van deze kinderen en jongeren.

Om dit te bereiken financiert NSGK een breed scala aan uitdagende projecten van betrokken mensen. Projecten die de samenleving toegankelijk maken voor kinderen en jongeren met een handicap, die hun zelfvertrouwen versterken en die bijdragen aan een positieve beeldvorming.

NSGK komt al sinds 1950 op voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. Met de steun van zo’n 40.000 donateurs en zo’n 7.500 vrijwilligers financiert en stimuleert NSGK projecten op het gebied van spelen, wonen, werken, cultuur, sport, vakantie en voorlichting. Zo helpen we kinderen en jongeren met een handicap om volwaardig te kunnen leven.

Inmiddels heeft NSGK zich ontwikkeld tot het grootste fonds in Nederland dat zich uitsluitend richt op kinderen en jongeren met een handicap.

Bekijk een kort introductiefilmpje over het werk van NSGK

Keurmerk
NSGK is in het bezit van het CBF-keurmerk. Dit garandeert dat de organisatie op een verantwoorde manier omgaat met de giften die zij ontvangt. Om dit keurmerk te krijgen, moet NSGK voldoen aan strenge criteria op financieel, bestuurlijk en organisatorisch gebied. Voor meer informatie zie www.cbf.nl.

Ook is NSGK aangemerkt als ANBI, wat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat heeft als voordeel dat NSGK geen belastingen hoeft te betalen over erfenissen of schenkingen die zij ontvangt. Het betekent ook dat donateurs hun gift in bepaalde gevallen kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. De ANBI-status wordt toegekend door de Belastingdienst. Voor meer informatie zie www.anbi.nl.