Leerlingen

Vanuit de opleiding Master HBO Pedagogiek vanuit ecologisch perspectief verrichten ambulant begeleiders van de Mytylschool Roosendaal kwalitatief onderzoek naar de beleving van de leerlingen.
Deelnemers:
Conny Broere
Annette Aitink