Mytylschool Roosendaal

De regio West-Brabant kent voor leerlingen met een fysieke en/of verstandelijke beperking twee onderwijstrajecten waaruit ouders een keuze kunnen maken.
Ouders kunnen kiezen voor speciaal onderwijs, waarmee hun kind terecht komt op de mytylschool, of zij kunnen kiezen voor een rugzakje waarmee hun kind in het reguliere onderwijs wordt geplaatst. Als ouders kiezen voor de mytylschool is dat meestal op grond van het feit dat hier onderwijs, zorg en revalidatie op maat wordt aangeboden. De keuze heeft echter ook gevolgen voor de sociale contacten van het kind, het spelen op straat en in de buurt, voor vriendschappen, voor  deelname aan hobbyclubs.
De leerlingen brengen het grootste deel van de dag op school door en daar komen zij alleen medeleerlingen tegen die ook een beperking hebben. Daarmee creëren we een eigen wereld voor deze kinderen. Ze zijn er geïsoleerd van het gewone en vooral afgesneden van de mogelijkheden om contacten en vriendschappen aan te gaan met kinderen zonder een beperking. Zij kennen de wereld niet en de wereld kent hen niet.  Dat mogen we niet zo laten. Ook deze kinderen hebben de aansluiting met de gewone wereld nodig als we ze willen voorbereiden op een toekomst waarin zij gelijkwaardig participeren in de maatschappij. Vanuit deze visie is het logisch te gaan kijken naar het integreren van groepen kinderen uit het regulier onderwijs. Dit alles wel met behoud van de noodzakelijke deskundige begeleiding.
De vraag is voor ons niet of we kinderen met en zonder beperking met elkaar in contact moeten brengen. De vraag is eerder hoe we leerlingen met en zonder beperking met elkaar in contact brengen en daarbij de kans op succes maximaliseren.

Meer informatie: www.mytylschoolroosendaal.nl