Ambitie

Momenteel kennen we het reguliere en speciaal onderwijs. Met de komst van passend onderwijs zal dit ook zo blijven. ‘Het motto regulier waar kan en speciaal waar nodig’ is het credo. Dit betekent dat er altijd kinderen aangewezen zijn op het speciaal onderwijs. Wij willen verder, we geloven dat het ook anders kan en dat het anders moet.

We willen het mogelijk maken om een speciale onderwijsgroep te integreren in een reguliere groep. De Kroevendonk en de Mytylschool hebben zich bereid gevonden deze uitdaging aan te gaan. Met dit project willen we bereiken dat samen leren en ontwikkelen met of zonder beperking “normaal”, vanzelfsprekend is. Beperkingen van leerlingen hoeven geen reden te zijn om apart op te groeien. Belangrijk is om te onderkennen dat het samen spelen, leren en ontwikkelen begint met het ontmoeten van elkaar en het elkaar leren kennen en waarderen. Hier ligt de basis van het project

Om gelijkwaardig te starten is gekozen voor een nieuwe uitdagende onderwijsomgeving; mede ook om er zeker van te zijn dat er vooral positieve successen en ervaringen worden opgedaan. Alle ballast, twijfels en wellicht ook belemmeringen van de bestaande context spelen dan geen rol. Maximale kansen voor succes. Daarnaast kunnen we ons volledig focussen op wat er in en tussen de hoofden van de deelnemers en hun omgeving gaat afspelen cq gebeurt. Dit is van belang om als organisaties te ontdekken en te leren hoe we daadwerkelijk kunnen komen tot succes en mogelijk een stap kunnen zetten naar een integrale school.

Het gaat ons inziens om visie op “mens zijn” en samen opgroeien. Dit is leidend en niet de eventuele randvoorwaarden. Natuurlijk sluiten we niet onze ogen voor de werkelijkheid van beperkingen. Leidend zijn de mogelijkheden en talenten van zowel onze leerlingen, leerkrachten, begeleiders, ouders en hun omgeving .