De Kroevendonk

De Kroevendonk is een inclusief denkende protestants christelijke basisschool in Roosendaal o.a. werkend vanuit de principes van mediërend leren. Vanuit deze visie is de organisatie opgebouwd en wordt gegaan voor de ontwikkelmogelijkheden van ieder kind. In de organisatiestructuur van de school is daarom gekozen voor een structuur die is gericht op de begeleiding van leerlingen en leerkrachten. Hiertoe is een staf aanwezig bestaande uit een intern begeleider en een beleidsmedewerker visie.  Inclusie is daarbij een grondhouding van het personeel. Het laten slagen van inclusief onderwijs is onder andere afhankelijk van kwalitatief goed personeel. Op De Kroevendonk is er dan ook uitgebreid aandacht voor scholing van het team. Samenwerken met ouders en uiteraard de kinderen zelf is zeer essentieel. Dit samenwerken komt in diverse facetten van de school tot uiting.

Meer informatie: www.kroevendonk.nl