Projectgroep

Om leiding en sturing te geven aan het project is er een projectgroep bestaande uit 3 personen. Gerard Kusters is hierbij de projectleider.

Gerard Kusters (directeur/bestuurder Mytylschool Roosendaal)
g.kusters@mytylschoolroosendaal.nl, 0165-558200

Teun Dekker (directeur/bestuurder De Kroevendonk Roosendaal)
tdekker@kroevendonk.nl, 0165-541809

Gerhard Jacobs (communicatie adviseur)

Voor de invulling en uitvoering van het programma is er een programmagroep.
Deze bestaat uit:
Annette Aitink (ambulant begeleider Mytylschool)
Conny Broere (ambulant begeleider Mytylschool)
Marco van Loon (Leerkracht SO2 Mytylschool)
Nienke Hoogerbrugge (Leerkracht groep 7A De Kroevendonk)