Organisatie

Het project start met de vorming van een integrale klas op één middag in de week. Van de Kroevendonk nemen 17 leerlingen deel van groep 7 . De groep van de Mytylschool bestaat uit 8 leerlingen. De leeftijd varieert van 9 t/m 13 jaar.
De integrale klas komt samen in een nieuwe uitdagende onderwijsomgeving. Alle facetten van de ontmoeting en samenwerking tussen de leerlingen zullen aan bod komen in een onderwijsprogramma voor kunstzinnige vorming en educatie.

Na overleg en medewerking van de Gemeente Roosendaal is gekozen voor het gebruik van de faciliteiten van het Centrum voor de Kunsten en  het Natuur-en milieu educatief centrum. Bij het onderwijsaanbod zullen de vakdocenten/ professionals van voorgenoemde centra betrokken worden.